Word vrijwilliger in het vaccinatiecentrum van 
Tienen of Landen! 

Om alle inwoners van de eerstelijnszone Zuidoost Hageland zo snel en efficiënt mogelijk te vaccineren tegen COVID-19, kunnen we alle hulp gebruiken. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers! Wil je graag jouw steentje bijdragen om de pandemie te bestrijden? Meld je dan via deze website aan om vrijwilliger te worden! 

Doelgroep

Volwassenen die vrijwillig de handen uit de mouwen willen steken om ons te helpen in het vaccinatiecentrum. We zoeken verschillende profielen, met en zonder medische achtergrond.

Inschrijven als vrijwilliger

Je kan je via deze link inschrijven als vrijwilliger. Hoe je dat exact moet doen, vind je op deze pagina. Er is ook een app beschikbaar. Deze is zeer handig en gebruiksvriendelijk. 

Ik heb mij opgegeven als vrijwilliger, wat nu?

Wanneer er shiften beschikbaar zijn, krijg je een verzoek. Dat verzoek kan je vervolgens accepteren of weigeren. 

Opgelet: het is niet omdat je een shift accepteert, dat je automatisch op de planning staat. We verwachten je pas in het vaccinatiecentrum wanneer je een planning per mail ontvangen hebt. Het kan even duren vooraleer je een verzoek krijgt omdat de planning afhankelijk is van de beschikbare vaccins. 

Ik wil als vrijwilliger komen helpen, maar ik ben nog niet gevaccineerd. 

Wanneer je ingepland bent voor een shift, zal je mee opgenomen worden in de vaccinatieplanning (indien gewenst). Vrijwilligers die opgenomen zijn in de vaccinatieplanning, worden gecontacteerd door het centrum.

Wat houden de taken in? 

Niet-medische functies:

 

  • Logistiek/stewards zijn de mensen die o.a. instaan voor parkingwacht, begeleiden van de burgers naar het onthaal, kabinet, wachtzaal, ...

  • Onthaal is een administratieve functie. Hier worden de afspraken nagekeken, identiteitscontrole, ... 

  • Balie is ook een administratieve functie. Hier gaat het voornamelijk over de controle van aanwezigheidslijsten.

  • De helpdesk houdt o.a. de telefonische ondersteuning bij problemen met afspraken en registratie in.

 

Medische functies:

 

  • Intake/anamnese: hier worden vragen gesteld om na te gaan of de persoon in kwestie gevaccineerd mag worden.

  • Vaccinatieteam: verpleegkundige en/of arts die effectief het vaccin inspuit.

  • Toezichthoudend arts: enkel voor artsen.

  • Farmacie: enkel voor apothekers en farmaceutische experts.

Vergoedingen

Elke vrijwilliger heeft recht op een vrijwilligersvergoeding van €20,00 per shift van 4 uur of €35,00 per shift van 8 uur.  Dit is voor zowel administratieve en logistieke taken, als voor verpleegkundigen die vrijwillig komen vaccineren. Dit is niet van toepassing voor verpleegkundigen die werken via het consortium. Elke vrijwilliger heeft ook het recht een vergoeding te weigeren.