Jouw bezoek aan onze vaccinatiecentra

De komende weken en maanden krijgt elke inwoner van onze regio een uitnodiging om zich te laten vaccineren. In de uitnodigingsbrief staat waar en wanneer je verwacht wordt voor jouw prik. Meer info over de uitnodiging vind je hier. Wanneer jij aan de beurt bent, ligt nog niet vast maar de volgorde van vaccineren wel

We vragen je om op de dag van je vaccinatie stipt op tijd naar het vaccinatiecentrum te komen. Hoe je het vaccinatiecentrum vlot bereikt, lees je hier. Begeleiding is niet toegelaten, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Breng je identiteitskaart en oproepingsbrief mee. Laat andere spullen zoveel mogelijk thuis of in je wagen.

 

In het vaccinatiecentrum wordt je temperatuur gemeten door een steward. Als je geen koorts hebt, mag je verder naar het onthaal. Een onthaalmedewerker checkt je identiteitsgegevens en registreert je aanmelding in het vaccinatiecentrum. Dan ga je naar de verpleegkundige die je info geeft over het vaccin en je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand overloopt. Daarna dient de verpleegkundige je het vaccin toe in je bovenarm. Na de vaccinatie mag je een kwartiertje rusten in de wachtruimte onder toezicht van een arts. Via onderstaande video's kan je het hele proces alvast eens meevolgen!

Aantekening%202021-02-18%20110908_edited

Hoe verloopt je vaccinatie? Bekijk de video's!

Tips voor een vlot verloop

Pancartes vaccinatietips_Tekengebied 1
Pancartes vaccinatietips_Tekengebied 1 k
Pancartes vaccinatietips_Tekengebied 1 k
Pancartes vaccinatietips_Tekengebied 1 k