Jouw bezoek aan onze vaccinatiecentra

Momenteel zijn onze vaccinatiecentra overgeschakeld naar een waakstand: VC Landen heeft zijn deuren (tijdelijk) gesloten en VC Tienen is omgetoverd tot het Vaccinatiepunt Zuidoost Hageland. Iedereen die niet eerder inging op zijn uitnodiging, kan hier alsnog terecht voor zijn vaccinatie. Ook iedereen die nog geen boosterprik kreeg, kan in VC Tienen terecht voor zijn boostervaccin. Het vaccinatiecentrum opent zijn deuren 1 keer per 3 weken op woensdag. Wil je je laten vaccineren? Maak dan een afspraak via 016 79 17 10 (op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur). 

In het vaccinatiecentrum wordt je temperatuur gemeten door een steward. Als je geen koorts hebt, mag je verder naar het onthaal. Een onthaalmedewerker checkt je identiteitsgegevens en registreert je aanmelding in het vaccinatiecentrum. Dan ga je naar de verpleegkundige die je info geeft over het vaccin en je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand overloopt. Daarna dient de verpleegkundige je het vaccin toe in je bovenarm. Na de vaccinatie mag je een kwartiertje rusten in de wachtruimte onder toezicht van een arts. Via onderstaande video's kan je het hele proces alvast eens meevolgen!

Aantekening%202021-02-18%20110908_edited

Hoe verloopt je vaccinatie? Bekijk de video's!

Tips voor een vlot verloop

Pancartes vaccinatietips_Tekengebied 1
Pancartes vaccinatietips_Tekengebied 1 k
Pancartes vaccinatietips_Tekengebied 1 k
Pancartes vaccinatietips_Tekengebied 1 k